Musallat Büyü Sihir Bozma Duası

buyu bozma duasi

Çok kuvvetli olup kötü niyetle okunmaması tavsiye edilir

Okumaya başlamadan 2 REKAT ALLAH RIZASI İÇİN NAMAZ KILINMALI ve çok dikkatli ve HATASIZ OKUNMALIDIR saat önemli değildir..akşam üzeri başlayıp imsak VAKTİNE KADAR OKUYABİLİRSİNİZ !!!

YÂSÎN-İ ŞERÎF ile ÖZEL DUA

1-BismillâhirRahmânirRahîm
(1) Yâsiyn
(2) velkur’ânilhakiym
(3) inneke leminelmürseliyne
(4) alâ siratin müstekiym
(5) tenziylel aziyzirrahiym
(6) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm gafilûn
(7) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la yü’minun
(8) inna cealnâ fiy a’nakihim aglâlen fehiye ilel’ezkani fehüm mukmehun
(9) ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feagseynahüm fehüm lâ yübsirun
***

2-BismillâhirRahmânirRahîm
(1) Yâsiyn
(2) velkur’ânilhakiym
(3) inneke leminelmürseliyne
(4) alâ siratin müstekiym
(5) tenziylel aziyzirrahiym
(6) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm gafilûn
(7) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la yü’minun
(8) inna cealnâ fiy a’nakihim aglâlen fehiye ilel’ezkani fehüm mukmehun
(9) ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feagseynahüm fehüm lâ yübsirun
***
3-BismillâhirRahmânirRahîm
(1) Yâsiyn
(2) velkur’ânilhakiym
(3) inneke leminelmürseliyne
(4) alâ siratin müstekiym
(5) tenziylel aziyzirrahiym
(6) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm gafilûn
(7) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la yü’minun
(8) inna cealnâ fiy a’nakihim aglâlen fehiye ilel’ezkani fehüm mukmehun
(9) ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feagseynahüm fehüm lâ yübsirun
***

4-BismillâhirRahmânirRahîm
(1) Yâsiyn
(2) velkur’ânilhakiym
(3) inneke leminelmürseliyne
(4) alâ siratin müstekiym
(5) tenziylel aziyzirrahiym
(6) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm gafilûn
(7) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la yü’minun
(8) inna cealnâ fiy a’nakihim aglâlen fehiye ilel’ezkani fehüm mukmehun
(9) ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feagseynahüm fehüm lâ yübsirun
***
5-BismillâhirRahmânirRahîm
(1) Yâsiyn
(2) velkur’ânilhakiym
(3) inneke leminelmürseliyne
(4) alâ siratin müstekiym
(5) tenziylel aziyzirrahiym
(6) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm gafilûn
(7) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la yü’minun
(8) inna cealnâ fiy a’nakihim aglâlen fehiye ilel’ezkani fehüm mukmehun
(9) ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feagseynahüm fehüm lâ yübsirun
***

6-BismillâhirRahmânirRahîm
(1) Yâsiyn
(2) velkur’ânilhakiym
(3) inneke leminelmürseliyne
(4) alâ siratin müstekiym
(5) tenziylel aziyzirrahiym
(6) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm gafilûn
(7) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la yü’minun
(8) inna cealnâ fiy a’nakihim aglâlen fehiye ilel’ezkani fehüm mukmehun
(9) ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feagseynahüm fehüm lâ yübsirun
***

7-BismillâhirRahmânirRahîm
(1) Yâsiyn
(2) velkur’ânilhakiym
(3) inneke leminelmürseliyne
(4) alâ siratin müstekiym
(5) tenziylel aziyzirrahiym
(6) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm gafilûn
(7) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la yü’minun
(8) inna cealnâ fiy a’nakihim aglâlen fehiye ilel’ezkani fehüm mukmehun
(9) ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feagseynahüm fehüm lâ yübsirun
( Toplam 7 kez okunmuş oldu )
(1kez) Allahümme ya men nevvirhü fi sirrihi ve sirrühü fiy halkıhi ahfini an a yünin nazıriyne ve kulübül hasidiyne velbağıyne kema hafızterruhe filcesedi ente ala külli şey in kadiyrün.
****
(10) ve sevaün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü’minun
(11) innema tünzirü menittebe azzikre ve hasiyer rahmane bilgayb febessirhü bimagfiretin ve ecrin keriym
(12) inna nahnü nuhyilmevta ve nektübü ma kaddemu ve asarehüm ve külle sey’in ahsaynahü fiy imamin mübiyn
(13) vadrib lehüm meselen ashabel karyeh izcaehel mürselun
(14) iz erselna ileyhimüsneyni fekezzebuhüma feazzezna bisalisin fekalû inna ileyküm mürselun
(15) kalu mâ entüm illâ beserün mislüna ve mâ enzelerrahmanü min sey’in in entüm illâ tekzibun
(16) kalu rabbüna yalemü inna ileyküm lemürselun
(17) ve ma aleyna illelbelagul mübiyn
(18) kalû inna tetayyerna biküm lein lem tentehu lenercümenneküm ve leyemessenneküm minna azabün eliym
(19) kalu tairüküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmün müsrifun
(20) ve cae min aksalmediyneti recülün yes’a, kale ya kavmit tebiul mürseliyne
(21) ittebiu men lâ yes’elüküm ecren vehüm mühtedun
(22) ve maliye la a’büdülleziy fetareni ve ileyhi türceun
(23) eettehizü min dunihi aliheten in yüridnir rahmanü bidurrin lâ tugni anniy sefaatühüm sey’en ve lâ yünkizune
(24) inniy izen lefiy dalâlin mübiyn
(25) inniy amentü birabbiküm fesmeun
(26) kiyledhulil cenneh, kale ya leyte kavmiy yalemune
(27) bima gafere liy rabbiy ve cealeniy minel mükremiyn
1-allahümme ekrimni bi kazai havaici
2-allahümme ekrimni bi kazai havaici
3-allahümme ekrimni bi kazai havaici
4-allahümme ekrimni bi kazai havaici
5-allahümme ekrimni bi kazai havaici
6-allahümme ekrimni bi kazai havaici
7-allahümme ekrimni bi kazai havaici
8-allahümme ekrimni bi kazai havaici
9-allahümme ekrimni bi kazai havaici
10-allahümme ekrimni bi kazai havaici
11-allahümme ekrimni bi kazai havaici (toplam 11 kez okunmuş oldu)
***
1-ve ekrimni bi taatike
2-ve ekrimni bi taatike
3-ve ekrimni bi taatike
4-ve ekrimni bi taatike
5-ve ekrimni bi taatike
6-ve ekrimni bi taatike
(toplam 6 kez okunmuş oldu)
****
(28) ve ma enzelna alâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi ve ma künna münziliyne
(29) in kanet illâ sayhaten vahideten feiza hüm hamidun
(30) ya hasreten alel ibad ma ye’tiyhim min resulin illâ kanu bihî yestehziun
(31) elem yerev kem ehlekna kablehüm minelkuruni ennehüm ileyhim lâ yerciun
(32) ve in küllün lemma cemiun ledeyna muhdarun
(33) ve ayetün lehümül ardulmeyteh ahyeynaha ve ahrecna minha habben feminhü ye’külun
(34) ve cealna fiyha cennatin min nehiylin ve a’nabin ve feccerna fiyha mineluyuni (35) liye’külu min semerihî ve ma amilethü eydiyhim efelâ yeskürune
(36) sübhanelleziy halekal ezvace külleha mimma tünbitül ardu ve min enfüsihim ve mimma lâ yalemun
(37) ve ayetün lehümülleyl neslehu minhünnehare feizahüm muzlimune
(38) vessemsü tecriy limüstekarrin leha zalike takdiyrül aziyzil aliym
1-zalike takdiyrül aziyzil aliym
2-zalike takdiyrül aziyzil aliym
3-zalike takdiyrül aziyzil aliym
4-zalike takdiyrül aziyzil aliym
5-zalike takdiyrül aziyzil aliym
6-zalike takdiyrül aziyzil aliym
7-zalike takdiyrül aziyzil aliym
8-zalike takdiyrül aziyzil aliym
9-zalike takdiyrül aziyzil aliym
10-zalike takdiyrül aziyzil aliym
11-zalike takdiyrül aziyzil aliym
12-zalike takdiyrül aziyzil aliym
13-zalike takdiyrül aziyzil aliym
14-zalike takdiyrül aziyzil aliym
*** (toplam 14 kez okunmuş oldu)
***
1-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke
2-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke
3-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke
4-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke
5-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke
6-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke
7-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke
8-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke
9-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke
10-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke
11-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke
12-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke
13-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke
14-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke ***(toplam 14 kez okunmuş oldu)
***
(39) velkamere kaddernahü menazile hatta a’dekel urcunil kadiym
(40) lessemsü yenbegiy leha en tüdrikel kamere ve lelleylü sabikun nehar ve küllün fiy felekin yesbehun
(41) ve ayetün lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fiyl fülkil meshuni
(42) ve halakna lehüm min mislihî ma yerkebun
(43) ve in nese’ nugrikhüm felâ sariyha lehüm ve lâ hüm yünkazune
(44) illâ rahmeten minna ve metaan ilâ hiyn
(45) ve iza kiyle lehümütteku ma beyne eydiyküm ve ma halfeküm lealleküm türhamune
(46) ve ma te’tiyhim min ayetin min ayati rabbihim illâ kanu anha mu’ridiyn
(47) ve iza kiyle lehüm enfiku mimma rezekakümullahü, kalelleziyne keferu, lilleziyne amenû enutimü men lev yesaullahü at’ameh, in entüm illâ fiy dalâlin mübiyn
(48) ve yekûlûne meta hazalva’dü in küntüm sadikiyn
(49) ma yenzurune illâ sayhaten vahideten te’huzühüm ve hüm yehissimun
(50) felâ yestetiyune tavsiyeten ve la ilâ ehlihim yerciun
(51) ve nüfiha fiyssuri feizâhüm minel’ecdasi ilâ rabbihim yensilun
(52) kalu ya veylena men beasena min merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekalmürselun
(53) in kanet illâ sayhaten vahideten feizahüm cemiyun ledeyna muhdarun
(54) felyevme lâ tuzlemü nefsün sey’en ve lâ tüczevne illâ ma küntüm ta’melun
(55) inne ashabel cennetil yevme fiy sügulin fâkihun
(56) hüm ve ezvacühüm fiy zilâlin alel’erâiki müttekiun
(57) lehüm fiyha fâkihetün ve lehüm ma yeddeun
(58) selâmün kavlen min rabbin rahiym
***
1-selamün kavlen min rabbirrahiym
2-selamün kavlen min rabbirrahiym
3-selamün kavlen min rabbirrahiym
4-selamün kavlen min rabbirrahiym
5-selamün kavlen min rabbirrahiym
6-selamün kavlen min rabbirrahiym
7-selamün kavlen min rabbirrahiym
8-selamün kavlen min rabbirrahiym
9-selamün kavlen min rabbirrahiym
10-selamün kavlen min rabbirrahiym
11-selamün kavlen min rabbirrahiym
12-selamün kavlen min rabbirrahiym
13-selamün kavlen min rabbirrahiym
14-selamün kavlen min rabbirrahiym
15-selamün kavlen min rabbirrahiym
16-selamün kavlen min rabbirrahiym
17-selamün kavlen min rabbirrahiym
18-selamün kavlen min rabbirrahiym
19-selamün kavlen min rabbirrahiym
(toplam 19 kez okunmuş oldu)
***
1-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha
2-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha
3-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha
4-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha
5-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha
6-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha
7-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha
8-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha
9-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha
10-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha
11-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha
12-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha
13-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha
14-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha
15-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha
16-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha
17-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha
18-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha
19-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha
(toplam 19 kez okunmuş oldu)
***

(59) vemtazul yevme eyyühel mücrimun
(60) elem ahad ileyküm ya beniy ademe en lâ ta’büdüs seytan innehu leküm adüvvün mübiynün
(61) ve enibüduniy, haza siratun müstekiym
(62) ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta’kilun
(63) hazihî cehennemülletiy küntüm tuadun
(64) islevhel yevme bima küntüm tekfürûn
(65) elyevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydiyhim ve teshedü ercülühüm bimâ kânu yeksibûn
(66) velev nesâu letamesna alâ ayünihim festebekussirata feenna yübsirun
(67) velev nesaü lemesahnahüm alâ mekanetihim femestetau mudiyyen ve lâ yerciun (68) ve men nüammirhü nünekkishü fiylhalk, efelâ ya’kilun
(69) ve ma allemnahüs si’re ve ma yenbegiy leh, in hüve illâ zikrün ve kur’ânün mübiyn
(70) liyünzire men kane hayyen ve yehik kalkavlü alelkafiriyne
(71) evelem yerev enna halakna lehüm mimma amilet eydiyna enamen fehüm leha mâlikun
(72) ve zellelnaha lehüm feminha rekubühüm ve minha ye’külun
(73) ve lehüm fiyha men’afiu ve mesarib efelâ yeskürune
(74) vettehazu min dunillâhi âliheten leallehüm yünsarun
(75) lâ yestetiyune nasrehüm ve hüm lehüm cündün muhdarun
(76) felâyahzünke kavlühüm, innâ na’lemü ma yüsirrune ve ma yulinun
(77) evelem yerel’insanü enna halaknahü min nutfetin feiza hüve hasiymün mübiyn
(78) ve darebe lena meselen ve nesiye halkah kale men yuhyiylizame ve hiye remiym (79) kul yuhyiyhelleziy enseeha evvele merreh ve hüve bikülli halkin aliymün
(80) elleziy ceale leküm mines seceril’ahdari naren feiza entüm minhü tukidûn
(81) eveleyselleziy halekassemavati vel’arda, bikâdirin alâ en yahlüka mislehüm, belâ ***
1-eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet
2-eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet
3-eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet
4-eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet
5-eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet
6-eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet
7-eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet
8-eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet
9-eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet
10-eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet
11-eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet
12-eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet
13-eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet ve hüvel hallâkul aliym

(82) innema emrühû iza erade sey’en, en yekule lehu kün, feyekun
(83) fesübhanelleziy biyedihî melekûtü külli sey’in ve ileyhi türceûn. AMİN. Sadakallahülazim
Duay’la birlikte Hacette Toplam 13 kez okunmuş oldu…
(Aşağıdaki hacet duası ile bitirelim )
Allâhumme ileyke eş’kû dâ’fe kuvvetiy ve kîllete hiletiy ve hevâniy alennâs; Yâ Erhamerrahimiyn, ente Rabbül müstad’âfiyn; ente erhamu biy min entekileniy ilâ aduvvin bağiydin yetecehhemuniy, ev ilâ sadıykın karîbin mellektehu emrî. İn lem tekûn gadbane aleyye, felâ ubâliy, gayre enne âfiyeteke ev seûliy. Euzü binûri vechikellezi eşrekat lehu zulûmatu ve salâha aleyhi emriddünya vel âhıreti en yenzile bi gadabüke ev yehılle aleyye sehatük; ve lekel utba hatta terda ve lâ havle velâ kuvvete illâ bike.

ÖNEMLİ UYARI: Kesinlikle büyü işlemleri bir hocaya (medyum)’a danışılmalıdır ve bir medyum tarafından yapılmalı ve/veya bozulmalıdır.

—————————————————————————————————

Medyumlar ve işlemler hakkında sayfamıza yazılan tüm yorum ve şikayetleri okumak için tıklayınız!

Share

Şunlar da ilginizi çekebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir